Zorgprogramma Valpreventie

Zorgprogramma Valpreventie

Amstelveen heeft in Nederland de op één na meest vergrijsde populatie. Meer dan 18% van de mensen in de wijk is 65 jaar of ouder en 9% is ouder dan 75. De verwachting is dat dit in de toekomst nog fors stijgt. Vallen is een ernstig probleem bij ouderen. Het komt veel voor, heeft een hoge morbiditeit en mortaliteit, verminderde kwaliteit van leven en hoge zorgkosten. Om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en hen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, is het essentieel om aandacht te besteden aan de preventie van valincidenten.

Om die reden hebben wij het Zorgprogramma Valpreventie opgezet. In deze folder leest u er meer over.