Zorgprogramma Mentaal Welzijn

Als huisartsenpraktijk vinden we mentaal welzijn heel belangrijk. Iedereen kan in zijn / haar leven namelijk te maken krijgen met psychische klachten, bijvoorbeeld op het gebied van somberheid, angst of stress. Als u er bij het ervaren van psychische klachten zelf niet meer uit komt, is het fijn als u toegang hebt tot informatie over mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. Graag zetten wij hierin voor u het een en ander op een rij.

Zelfhulp
Zelfhulp is een vorm van hulp waarbij u zelfstandig aan de slag gaat met uw klachten aan de hand van informatie en oefeningen, bijvoorbeeld door middel van een website of een boek. Zelfhulp kan een goede optie voor u zijn als u graag op uw eigen tempo en op momenten dat het u uitkomt aan uw probleem wilt werken.

Klik hier voor een lijst met mogelijkheden voor zelfhulp.

– Zelfbeeld: het boek “Negatief Zelfbeeld” van Manja de Neef

– Acceptatie en aanvaarding: het boek “Voluit Leven” van Ernst Bohlmeijer

– Vastzittende gedrags-en denkpatronen: het boek “Patronen doorbreken” van Hannie van Genderen en het boek “Leven in je leven” van Jeffrey Young en Janet Klosko

– Hoge gejaagde ademhaling: het boek “Verademing” van Bram Bakker en Koen de Jong

– Ontspanning: (1) de gratis toegankelijke VGZ Mindfulness app, (2) de website https://ggzdrenthe.nl/ontspanningsoefeningen en (3) Mindfulness training via https://www.zomindful.nl/ .

– Perfectionisme: het boek “De kracht van kwetsbaarheid” en het boek “de moed van imperfectie” van Brene Brown

– Vriendelijkheid naar jezelf: het boek “Zelfcompassie” van Kristin Neff

Als huisartsenpraktijk werken wij daarnaast met het online therapieplatform Minddistrict, waar u zelfstandig of onder begeleiding van de praktijkondersteuner ggz modules kan volgen over bijvoorbeeld slapen, piekeren, angst, somberheid en spanning.

Cursussen en Trainingen
Gratis toegankelijke cursussen en trainingen worden aangeboden door Participe Amstelland (maatschappelijk werk) en Prezens (preventietak van GGZ in Geest).

Maatschappelijk werk
De in deze regio actieve maatschappelijk werk organisatie is Participe Amstelland. Bij Participe werken algemeen maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, wijkcoaches en meer. U heeft doorgaans geen verwijzing nodig om maatschappelijk werk te kunnen bezoeken. U kunt kosteloos terecht bij maatschappelijk werk voor uiteenlopende problemen. Deze kunnen zowel praktisch van aard zijn (geldzaken, huisvesting, dagbesteding, administratie, een steuntje in de rug bij het zoeken naar werk of vrijwilligerswerk) als meer psychisch (eenzaamheid, relatieproblemen, angst, somberheid, stress). Op deze webpagina vindt u de vrij toegankelijke inloopspreekuren van de maatschappelijk werkers in Amstelveen. Ook kunt u bellen met het algemene maatschappelijk werk telefoonnummer 020-5430430 of mailen naar info.amstelland@participe.nu voor meer informatie.

Fysiotherapeut
De fysiotherapeut kan hulp bieden bij psychische problemen op het gebied van stress. Fysiotherapeuten die zich bezighouden met de link tussen stress, het lijf en het hoofd, noemen we psychosomatische fysiotherapeuten. Zij kunnen helpen als sprake is van bijvoorbeeld slaapproblemen, hoge of ontregelde ademhaling, vermoeidheid of onbegrepen pijnklachten, hartkloppingen, benauwdheid, gejaagd of rusteloos gevoel. Met hulpvragen op het gebied van spanning kunt u o.a. terecht bij Fysiotherapie Dekker.

Praktijkondersteuner GGZ
In elke huisartsenpraktijk zijn een of meerdere praktijkondersteuners GGZ (POH-GGZ) werkzaam. De POH-GGZ heeft een achtergrond als psycholoog of als maatschappelijk werker met een aanvullende opleiding. Als u bij uw huisarts komt met psychische klachten, kan die adviseren om de POH-GGZ te bezoeken voor begeleiding. Hij / zij heeft vaak plek voor een intakegesprek binnen twee tot vier weken. De POH-GGZ brengt samen met u uw klachten in kaart. Vervolgens biedt hij/zij u in het geval van lichte tot matig ernstige klachten een kortdurend (3-8 sessies van 30 minuten) behandeltraject aan van gesprekken / coaching en indien gewenst online therapie. Hij / zij kan u daarnaast ook adviseren om andere soorten hulp op te starten, bijvoorbeeld zelfhulp, gratis toegankelijke trainingen of cursussen, maatschappelijk werk of fysiotherapie. De POH-GGZ valt onder de huisartsenzorg en spreekt niet uw eigen risico aan. Bij zwaardere klachten verwijst de POH-GGZ u in overleg met de huisarts door naar een andere vorm van hulpverlening in de GGZ.
Lees verder in de folder.

Psycholoog
Voor matig ernstige klachten op psychisch gebied verwijst de huisarts u naar een vrijgevestigde psycholoog of laagdrempelige instelling in de generalistische basis GGZ. U heeft dan recht op 5-12 gesprekken van 45 minuten. Wachttijden liggen tussen de een en drie maanden. Voor ernstige klachten met een langdurig beloop verwijst de huisarts u naar een GGZ instelling in de specialistische ggz. Wachttijden liggen doorgaans tussen de drie en zes maanden maar kunnen in bepaalde gevallen oplopen tot een jaar. U heeft dan recht op meer frequente zorg waarbij het aantal sessies geen vooraf bepaald maximum kent. Verzekeraars vergoeden behandelingen in de basis en specialistische ggz, maar u spreekt daarbij wel eigen risico aan.