Zorgprogramma’s

Zorgprogramma Valpreventie

Amstelveen heeft in Nederland de op één na meest vergrijsde populatie. Meer dan 18% van de mensen in de wijk is 65 jaar of ouder en 9% is ouder dan 75. De verwachting is dat dit in de toekomst nog fors stijgt. Vallen is een ernstig probleem bij ouderen. Het komt veel voor, heeft een hoge morbiditeit en mortaliteit, verminderde kwaliteit van leven en hoge zorgkosten. Om de zelfredzaamheid van ouderen te bevorderen en hen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, is het essentieel om aandacht te besteden aan de preventie van valincidenten.

Om die reden hebben wij het Zorgprogramma Valpreventie opgezet. In deze folder leest u er meer over.

Zorgprogramma Depressie

De wijk kent een aantal risicogroepen voor depressie, waaronder alleenstaande ouders, mantelzorgers en eenzame mensen.

Depressie bij ouderen is een ernstig maatschappelijk probleem. Een op de vier 55-plussers in de wachtkamer heeft depressieve klachten en van hen heeft meer dan de helft een ernstige depressie.

Door de vergrijzing zijn er meer mensen met lichamelijke beperkingen en is het nodig de zorg voor depressieve ouderen te verbeteren. Depressieve klachten van twee op de drie ouderen worden door de huisarts niet als zodanig herkend. Daardoor krijgen deze ouderen niet de juiste behandeling.

Ons Zorgprogramma Depressie wil daar verbetering in brengen. Hoe, dat leest u in deze folder.

Zorgprogramma Orthopedie

Het Zorgprogramma orthopedie bevat de onderdelen schouder, nek, heup, knie en pijn in de lage rug. Veel voorkomende, vervelende klachten waar wij u bij kunnen helpen. Onze behandelingen zijn erop gericht u te ondersteunen bij het bewegen, want het is wetenschappelijk aangetoond dat bewegen vaak het beste medicijn is.