WSV Bankras

WSV staat voor wijksamenwerkingsverband en het komt voort uit wat eerst GEZ heette (geïntegreerde eerstelijns zorg) en daarna GES (geïntegreerde eerstelijns samenwerking). De partners in ons wijksamenwerkingsverband zijn de Huisartsenpraktijk Bankras, Fysiotherapie Dekker en Apotheek Bankras.

Het WSV Bankras biedt hoogwaardige zorg in de vorm van samenwerkingsprojecten aan de bewoners van de wijk 1183, Bankras/Kostverloren/Uilenstede.

De Huisartsenpraktijk heeft samenwerking hoog in het vaandel en is spil in het web van samenwerking in de wijk maar ook in het  medisch centrum. Deze praktijk heeft het wijkgericht werken vormgegeven door structureel overleg met de wijkverpleegkundigen, de specialist ouderenzorg en de huisarts te organiseren waarbij care en cure geïntegreerd worden aangepakt.

Ook intern is de samenwerking met de Fysiotherapie Dekker in allerlei projecten vorm gegeven.

 

Missie & Visie WSV Bankras
We leveren kwalitatief goede zorg. Dit doen we door zorg te bieden die innovatief, toekomstgericht,  doelmatig en efficiënt is. De patiënt staat centraal en heeft, indien mogelijk, regie over het eigen zorgproces. We gaan met hem/haar in gesprek en bieden zorg op maat die aansluit bij zijn/haar wensen en behoeften. We vinden het belangrijk dat wij continuïteit bieden en goed toegankelijk zijn. De patiënt ervaart door onderlinge samenwerking korte lijnen met een breed zorgaanbod dat goed op elkaar is afgestemd. Medisch Centrum Bankras en Apotheek Bankras vervullen een kernfunctie in de wijk. We bieden meer dan zorg alleen.

 

Doelen WSV Bankras
In de toekomst werken wij beter met elkaar samen in onze wijk. Er is een verbinding tussen zorg en welzijn met korte lijnen. De verschillende disciplines weten van elkaar wat we doen, wat onze werkwijze is en hoe we elkaar kunnen bereiken.

De huisarts houdt de regie over het zorgproces. De diverse betrokken disciplines hebben een belangrijke signaalfunctie. We maken beter gebruik van elkaars kennis en kunde. We stemmen onderling de zorg beter af, waardoor we geen taken dubbel doen of laten liggen. De zorg is bereikbaar en degelijk en goed onderbouwd. Er zijn gezamenlijke spreekuren. Er is meer integratie van zorg, waarbij de losse onderdelen goed op elkaar aansluiten. We optimaliseren digitale zorg en ICT ondersteuning. We streven naar best practice.

In de toekomst hebben we minder fysieke patiëntencontacten en bieden meer zorg op afstand. We stimuleren zelfredzaamheid en zelfzorg. We hebben meer aandacht voor preventie en proactieve signalering.