Myra de Jong

Myra de Jong

Myra de Jong

coödinator WSV
 

De coördinator WSV zorgt ervoor dat de samenwerking soepel verloopt, dat nieuwe samenwerkingsprojecten starten en dat reeds gestarte projecten regelmatig geëvalueerd worden zodat de gestelde doelen gehaald worden.