Maatschappelijk Werk

Participe

Als je zelf even de regie kwijt bent!
Binnen Participe zijn er diverse disciplines werkzaam. Naast het algemeen maatschappelijk werk zijn er ouderenadviseurs, jeugdmaatschappelijk werkers, medewerkers van het steunpunt huiselijk geweld en sociaal cultureel werkers in de wijken en wijkcentra. U kunt, zonder verwijzing, bij ons terecht voor vragen rondom wonen, werken, relaties, persoonlijke problemen, welzijn en zorg. Onze doelstelling is om u tijdelijk te ondersteunen zodat u zelf de regie over uw leven terug krijgt. Dit doen wij door middel van individuele- of groepsbegeleiding.

Wat mij, Aksana van Maanen, als maatschappelijk werker kenmerkt, is dat ik de vraag van u als cliënt als uitgangspunt neem. Van daaruit ga ik kijken wat ik voor u kan betekenen, maar zeker ook wat u zelf, met behulp van uw netwerk, kan doen om het probleem op te lossen.

Elke dinsdag houd ik van 8:30 tot 9:30 een inloopspreekuur. Vanaf 9:30 tot 12:30 nodig ik mijn cliënten uit voor gesprekken. Dat gebeurt ook bij MCB.

Kortom, ben ik elke dinsdag van 8:30 tot 12:30 bij MCB aanwezig.

Aksana van Maanen

Email: a.van.maanen@participe.nu

020-543 04 30/06-868 27 766

www.participe.nu

Contact

020-543 04 30
06-868 27 766

a.van.maanen@participe.nu

Website

www.particpe.nu