Huisartsen

huisartsen-bankras-logo-zonder-academisch

Huisartsenpraktijk Bankras

Wij zijn een huisartsenpraktijk met 4 parttime werkende huisartsen en een huisarts in opleiding. In ons team van ondersteunend personeel werken 8 mensen.
Wij oefenen de huisartsenzorg in bijna de volle breedte uit. Hieronder verstaan we de zorg voor alledaagse kwalen maar ook de zorg aan mensen met een chronische aandoening. De zorg voor de oudere mens is voor ons belangrijk. Daarnaast verrichten we kleine chirurgische ingrepen, plaatsen spiraaltjes en geven reisadviezen.

Wij streven ernaar om excellente huisartsenzorg te leveren.

Wij leiden al enige jaren nieuwe huisartsen op en deze huisartsen in opleiding hebben in onze praktijk een goede opleidingsplaats.

De praktijkassistentes zijn goed opgeleid en bekwaam voor hun taak. Zij voeren in nauwe samenwerking met de artsen medische handelingen uit en hebben een eigen assistentespreekuren.

Bij ons werken 3 praktijkondersteuners (POH’s). Eén POH geeft zorg aan chronisch zieke patienten, de tweede heeft haar taken in de zorg voor de kwetsbare oudere patiënt. De derde POH geeft zorg aan mensen met psychische vragen en problemen.

Wij beschikken over een state of art huisartsinformatiesysteem voor de verslaglegging van de medische dossiers van de patiënten.

We werken nauw samen met andere disciplines in de eerstelijn waaronder de fysiotherapie, de apotheker, de ergotherapie en het algemeen maatschappelijk werk. Met de thuiszorg hebben we een samenwerking voor de zorg voor mensen die thuishulp nodig hebben.

Wij richten ons in belangrijke mate op de multidisciplinaire zorg voor mensen die bij ons in de wijk met postcode 1183 wonen; het wijkgerichte werken is voor ons een speerpunt.

Wij zijn alle werkdagen geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Wij zijn aangesloten bij de Huisartsen Post Amstelland voor de huisartsenzorg in de avonden, feestdagen en weekenden.

Wij streven ernaar om de patiënten bij een telefonisch verzoek ertoe op dezelfde dag een afspraak te geven.

Verdere details, namen etc. kunt u lezen op www.bankras.praktijkinfo.nl